Toimintavarmuus ja puhtaus olivat KYS:n vaatimuksia paineilmajärjestelmälle

20.04.2016

Paineteho toimitti Kuopion yliopistollisen sairaalan uuteen Kaarisairaalaan hengitysilmalaitteiston, instrumentti-ilmalaitteiston ja teknisen ilman laitteiston. Jokainen laitteisto koostuu tuotettavalle ilmanlaadulle soveltuvasta kompressorista, säiliöstä ja ilmanlaadun varmistavista jälkikäsittelylaitteista.

– Hengitysilmaa käytetään hengityskoneissa, instrumentti-ilmaa esimerkiksi välineiden steriloinnissa, kuivauksessa ja leikkaussalien paineilmatyökaluissa. Teknisellä ilmalla puolestaan käytetään monenlaisia laitteita, kuten kuljettimien sulkuja, autoklaavien ovia ja leikkaussalien kattokeskuksien paineilmajarruja. Hengitysilman laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat. Instrumentti-ilman vaatimukset ovat samat puhtauden suhteen, mutta esimerkiksi hiilidioksidille ei ole rajaa. Tekninen ilmakaan ei ole tavallista paineilmaa, vaan senkin pitää olla puhdasta esimerkiksi ilmavuotojen varalta, kertoo KYS:n talotekniikka-asiantuntija Jorma Räsänen.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on kilometreittäin paineilmaverkostoa ja tuhansia   käyttöpisteitä. Hengityskoneissa, happi ilmaseoksissa ja keskoskaapeissa käytetylle ilmalle on   erittäin kovat puhtaus- ja luotettavuusvaatimukset.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on kilometreittäin paineilmaverkostoa ja tuhansia käyttöpisteitä. Hengityskoneissa, happi ilmaseoksissa ja keskoskaapeissa käytetylle ilmalle on erittäin kovat puhtaus- ja luotettavuusvaatimukset.

Hengitysilmalaitteistoja on rinnakkain kolme ja ne on kytketty eri muuntajiin ja varmennettu myös varavoimailla. Monen ihmisen henki on jatkuvasti kiinni hengityskoneista, joten ilman tuotanto ei saa katketa eikä siinä saa olla laatuvaihteluja. Instrumentti- ja teknisen ilman laitteistot on kahdennettu. Ilman puhtauden takaamiseksi kaikki kompressorit ovat öljyttömiä. Paineilmaverkostoa on KYS:ssä useita kilometrejä ja käyttöpisteitä tuhansia. Esimerkiksi yksi hengitysilmalaitteisto tuottaa ilmaa kuusi tuhatta litraa minuutissa, kun autotallikompressori tuottaa ehkä 200 litraa.

– Toimittamassamme järjestelmässä kaikki komponentit täyttävät tiukat vaatimukset, kokonaisuus on meidän juuri tähän tarpeeseen suunnittelemamme ja pidämme järjestelmän kunnossa säännöllisellä huollolla, kertoo järjestelmäsuunnittelija Mikko Suhonen

Paineteho on toimittanut paineilmalaitteita- ja järjestelmiä myös useisiin muihin sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.

Tunnettujen valmistajien tuotteita

Paineteho myy tunnettujen valmistajien hydrauliikka- ja paineilmakomponentteja, paineilmakompressoreita ja hydrauliikkayksiköitä. Tarjolla on myös kattava valikoima varaosia ja tarvikkeita.  

Myyntijohtaja Jukka Korvela korostaa Painetehon tarjoaman kokonaispalvelun merkitystä, kun puhutaan paineilmajärjestelmän toimittamisesta kriittiseen sairaalaympäristöön ja järjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamisesta.

Paineteho toimitti KYS:n Kaarisairaalaan laitteistot hengitysilmalle, instrumentti-ilmalle ja   tekniselle ilmalle. Tuotetun ilman täytyy olla puhdasta ja järjestelmän toimintavarma.

Paineteho toimitti KYS:n Kaarisairaalaan laitteistot hengitysilmalle, instrumentti-ilmalle ja tekniselle ilmalle. Tuotetun ilman täytyy olla puhdasta ja järjestelmän toimintavarma.

Järjestelmät avaimet käteen -periaatteella

Paineteho toimittaa hydrauliikka- tai pneumatiikkajärjestelmän avaimet käteen -periaatteella asiakkaan vaatimusten mukaan.

– Voimme mitoittaa ja suunnitella järjestelmän lähtötietojen perusteella ja valita komponentit sekä asentaa järjestelmän toimintakuntoon ja huolehtia sen käyttöönotosta. Toisaalta valmistus voi tapahtua myös meille toimitettavien valmiiden suunnitelmien perusteella, kertoo Suhonen.

Järjestelmäosaamisella varmistetaan laadukas huoltotoiminta

Korvelan mukaan esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on erittäin tärkeää, että järjestelmätoimittaja tarjoaa myös huolto- ja kunnossapitopalvelut. 

– Järjestelmätoimittaja tuntee suunnittelemansa järjestelmän yksityiskohtaisesti, mikä takaa parhaan mahdollisen huoltopalvelun. Toimittaja tietää oikeat ajankohdat ja sisällön huolloille, joilla varmistetaan järjestelmän häiriötön toiminta. Lisäksi järjestelmätoimittaja pystyy kertomaan säännöllisten huoltokäyntien perusteella, milloin on aika harkita järjestelmän modernisointia tai uusimista, sanoo Suhonen.

KYS ja Paineteho yhteistyössä jo yli 30 vuotta

Painetehon ja KYS:n yhteistyö on jatkunut jo yli 30 vuotta. KYS:llä on käytössään myös muiden toimittajien laitteita, joten vertailukohtaakin löytyy. 

– Kaarisairaalan järjestelmätoimitus sujui hyvin ja laitteisto toimii moitteettomasti. Hengitys- ja tekninen ilma ovat toimineet virheettömästi alusta alkaen. Instrumentti-ilman laitteistoon tehtiin alussa pieniä korjauksia takuutyönä ja sen jälkeen sekin on toiminut normaalisti. Painetehon palvelu on ollut hyvää, mistä kai kertoo sekin, että yhteistyö on jatkunut jo yli 30 vuotta, kertoo Räsänen.